ANBI CI

ANBI-goedgekeurddoel-300x300Stichting Bach Consort Nijkerk is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, speciaal als Culturele Instelling (ANBI CI).

Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om meer duidelijkheid te geven wat een ANBI status inhoudt en welke voordelen dit heeft, verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.

 

 

 

Stichtingsgegevens

Naam stichting: Stichting Bach Consort Nijkerk
Correspondentieadres: Kamerlingh Onneshof 313863 AT Nijkerk
RSIN/fiscaal nummer: 853665928
KvK-nummer: 59846380
Bankrekening: NL 76 RABO 0150991797

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Bach Consort Nijkerk is als volgt samengesteld:

Nico Poorter Voorzitter
Aafke Komduur Secretaris
Wim Smink Penningmeester
Jeanne de Grefte Algemeen lid
Falco van Loon Artistiek leider

 
Doelstelling

Stichting Bach Consort Nijkerk heeft ten doel het promoten en tot klinken brengen van de muziek van Johann Sebastian Bach, in het bijzonder diens cantates en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voorts al wat bevorderlijk kan zijn om zowel musici als toehoorders kennis te laten nemen en te laten genieten. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van uitvoeringen van de cantates van Johann Sebastian Bach en aanverwante muziek, en al wat ertoe kan bijdragen musici en toehoorders daarbij te betrekken.

Beleidsplan

Volgt.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen bezoldiging noch vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Het bestuur heeft geen personeel in dienst, de volledige organisatie van de uitvoeringen is in handen van vrijwilligers. De professionele musici (instrumentalisten en vocale solisten) ontvangen een geringe onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. De koorleden doen mee op vrijwillige basis.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie pagina Agenda.

Financiële verantwoording

Volgt.